GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 94
Số lượt truy cập: 9658182
QUẢNG CÁO
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 6/2024 6/8/2024 4:54:17 PM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 6/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 607/GDĐT ngày 05/6/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 6/2024 như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong việc thực hiện Luật Trẻ em; các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động hành động trẻ em năm 2024; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Gia đình Việt Nam (28-6) gắn với các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

2. Tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Luật Căn cước.

Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

3. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và pháp luật về an toàn giao thông.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, đặc biệt Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; tuyên tuyền, thực hiện đúng mẫu kê khai tài sản thu nhập, kê khai trung thực, đầy đủ đúng quy định theo hướng dẫn kê khai tài sản;  công tác tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.

 Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số…

5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của đơn vị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT). 

7. Tuyên truyền phổ biến Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và Đào tạo và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn.

PL

image001.jpg

Theo lethuy.edu.vn (BBT sưu tầm & giới thiệu)
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882973 - Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com