GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 68
Số lượt truy cập: 9641807
QUẢNG CÁO

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

 

KẾ HOẠCH THÁNG

THÁNG 8 - 2015

THÁNG 2 – 2016

THÁNG 9 – 2015

THÁNG 3 – 2016

THÁNG 10 – 2015

THÁNG 4 – 2016

THÁNG 11 – 2015

THÁNG 5 – 2016

THÁNG 12 – 2015

THÁNG 6, 7 – 2016

THÁNG 1 - 2016

THÁNG 7 – 2016
KẾ HOẠCH TUẦN

TUẦN dự trữ 1

Từ 3/8 đến 9/8/2015

TUẦN 19

Từ / đến / năm 201

TUẦN dự trữ 2

Từ / đến / năm 201

TUẦN 20

Từ / đến / năm 201

TUẦN 1

Từ 18/8 đến 22/8/2015

TUẦN 21

Từ / đến / năm 201

TUẦN 2

Từ / đến / năm 201

TUẦN 22

Từ / đến / năm 201

TUẦN 3

Từ 31/8 đến 5/9 năm 2015

TUẦN 23

Từ / đến / năm 201

TUẦN 4

Từ 7/9 đến ngày 13/9/2015

TUẦN 24

Từ / đến / năm 201

TUẦN 5

Từ / đến / năm 201

TUẦN 25

Từ / đến / năm 201

TUẦN 6

Từ 21/ đến 26/ 9 năm 2015

TUẦN 26

Từ / đến / năm 201

TUẦN 7

Từ 28/9 đến 3/10 năm 2015

TUẦN 27

Từ /đến / năm 201

TUẦN 8

Từ 5 / 10 đến 11/ 10 năm 2015

TUẦN 28

Từ /đến / năm 201

TUẦN 9

Từ 12 đến 17/10 năm 2015

TUẦN 29

Từ / đến / năm 201

TUẦN 10

Từ 19/10 đến 25/10 năm 2015

TUẦN 29.1

Từ / đến / năm 201

TUẦN 11

Từ 26/ đến 31/ 10 năm 2015

TUẦN 30

Từ / đến / năm 201

TUẦN 12

Từ / đến / năm 201

TUẦN 31

Từ / đến / năm 201

TUẦN 13

Từ / đến / năm 201

TUẦN 32

Từ 18/4- 24/4 năm 201

TUẦN 14

Từ / đến / năm 201

TUẦN 33

Từ / đến / năm 20

TUẦN 15

Từ / đến / năm 201

TUẦN 34

Từ / đến / năm 201

TUẦN 16

Từ / đến / năm 201

TUẦN 35

Từ 9/5/ đến 15/ 5 năm 2016

TUẦN 17

Từ / đến / năm 201

TUẦN 36

Từ 16/5  đến 21/ 5 năm 2016

TUẦN 18

Từ //201 đến //201

TUẦN 37

Từ 23/5  đến 29/5 năm 201

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882973 - Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com