GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 72
Số lượt truy cập: 9658182
QUẢNG CÁO
Năm học 2014 - 2015

Tuần 1

Từ  18   /8  /2014  đến 24   /8  /2014

Tuần 19

Từ  22   /12  /2014  đến 27  /12  /2014

Tuần 2

Từ  25 / 8 /2014  đến 30  /8  /2014

Tuần 20

Từ  12   / 1 /2014  đến 17  / 1 /2014

Tuần 3

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 4

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 5

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 6

Từ  22   / 9 /2014  đến  28 / 9 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 7

Từ 29    /  9/2014  đến  4 / 10 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 8

Từ  6   / 10 /2014  đến  12 / 10 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 9

Từ 13    / 10 /2014  đến  18 /  10/2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 10

Từ  20   /10  /2014  đến   25/  10/2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 11

Từ  27   / 10 /2014  đến 2  / 11 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 12

Từ  3   / 11 /2014  đến 8  / 11 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 13

Từ  10   /11  /2014  đến 15  /11  /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 14

Từ  17   / 11 /2014  đến  2 /  11/2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 15

Từ   24/ 11 /2014  đến  29 / 11 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 16

Từ   1/  12/2014  đến 6  / 12 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 17

Từ  8   / 12 /2014  đến 13  /12  /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Tuần 18

Từ 15    /  12/2014  đến  20 / 12 /2014

Tuần

Từ   /  /2014  đến   /  /2014

Năm học 2023 - 2024 Năm học 2022 - 2023 Năm học 2021 - 2022 Năm học 2020 - 2021 Năm học 2019 - 2020 Năm học 2018 - 2019 Năm học 2017 - 2018 Năm học 2016 - 2017 Năm học 2015 - 2016 Năm học 2013 - 2014
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882973 - Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com