GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 58
Số lượt truy cập: 9658182
QUẢNG CÁO
Năm học 2015 - 2016

Tuần 1

Từ 17  / 8 /2015  đến  22 /8  /2015

Tuần 19

Từ 11  /  1/2016  đến  17 /1  /2016

Tuần  2

Từ  24 / 8 /2015  đến  29 / 8 /2015

Tuần 20

Từ 18  /1  /2016  đến 24  /1  /2016

Tuần 3

Từ   /  /201 đến   /  /201

Tuần 21

Từ 25  / 1 /2016  đến  30 /  1/2016

Tuần 4

Từ 7  /  9/2015  đến 13  / 9 /2015

Tuần 22

Từ  1 / 2 /2016  đến   7/  2/2016

Tuần 5

Từ  14 / 9 /201  đến  20 / 9 /2015

Tuần 23

Từ  15 /2 /2016  đến  21 / 2 /2016

Tuần 6

Từ  21 / 9 /201  đến 27  / 9 /2015

Tuần 24

Từ  22 /  2/2016  đến  28 /  2/2016

Tuần 7

Từ  28 / 9 /2015  đến 3  / 10 /2015

Tuần 25

Từ 29  / 2 /2016  đến 6  / 3 /2016

Tuần  8

Từ   5/  10/2015  đến   11/ 10 /2015

Tuần 26

Từ  7 / 3 /2016  đến  13 / 3 /2016

Tuần 9

Từ   12/ 10 /2015  đến 18  / 10 /2015

Tuần 27

Từ  14 / 3 /2016  đến  20 / 3 /2016

Tuần 10

Từ  19 /10  /2015  đến  25 /  10/2015

Tuần 28

Từ  21 /3  /2016  đến  27 /3  /2016

Tuần 11

Từ  26 / 10 /2015  đến 31  /  10/2015

Tuần 29

Từ  28 /  3/201  đến  3 / 4 /2016

Tuần 12

Từ  2 / 11 /2015  đến  8 / 11 /2015

Tuần 30

Từ  4 / 4 /2016  đến 10  / 4 /2016

Tuần 13

Từ  9 /11  /2015  đến 15  /11  /2015

Tuần 31

Từ 11  / 4 /2016  đến 17  / 4 /2016

Tuần 14

Từ 16  / 11 /2015  đến  22 / 11 /2015

Tuần 32

Từ  18 /4  /2016  đến   24/ 4 /2016

Tuần 15

Từ 23  / 11 /2015  đến   29/ 11 /2015

Tuần 33

Từ 25  / 4 /201  đến  30 / 4 /2016

Tuần 16

Từ  30/11 /2015  đến  6 /12  /2015

Tuần 34

Từ 2/5 /2016  đến  8 / 5 /2016

Tuần 17

Từ 7  /12  /2015  đến  11 / 12 /2015

Tuần 35

Từ 12/5/2016 đến 18/5/2016

Tuần 18

Từ 14  / 12 /2015  đến  20 / 12 /2015

Tuần

Từ   /  /201  đến   /  /201

Năm học 2023 - 2024 Năm học 2022 - 2023 Năm học 2021 - 2022 Năm học 2020 - 2021 Năm học 2019 - 2020 Năm học 2018 - 2019 Năm học 2017 - 2018 Năm học 2016 - 2017 Năm học 2014 - 2015 Năm học 2013 - 2014
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882973 - Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com